Last updated on

Pancreas
Research Hotspot & Journal Scope - Versus


Pancreas - DOI: 10.1097/MPA.0000000000001231
Chemotherapy Versus Chemoradiation as Preoperative Therapy for Resectable Pancreatic Ductal Adenocarcinoma: A Propensity Score Adjusted Analysis

Jordan M Cloyd · Hsiang-Chun Chen · Xuemei Wang · Ching-Wei D Tzeng · Michael P Kim · Thomas A Aloia · Jean-Nicolas Vauthey · Jeffrey E Lee · Matthew H G Katz ·

Medicine
PDF
Pancreas - DOI: 10.1097/MPA.0000000000001340
Comparisons of Outcomes of Real-World Patients With Advanced Pancreatic Cancer Treated With FOLFIRINOX Versus Gemcitabine and Nab-Paclitaxel

Neha Papneja · Adnan Zaidi · Haji Chalchal · Michael Moser · Kiat Tan · Colleen Olson · Kamal Haider · John Shaw · Shahid Ahmed ·

Medicine
PDF
Pancreas - DOI: 10.1097/MPA.0000000000001363
Surgical and Oncological Outcomes of Laparoscopic Versus Open Pancreaticoduodenectomy in Patients With Pancreatic Duct Adenocarcinoma

Zi Yin · Zhixiang Jian · Baohua Hou · Haosheng Jin ·

Medicine
PDF
Pancreas - DOI: 10.1097/MPA.0000000000001233
Comparative Accuracy of Tumor Size Assessment and Stage Analysis by Imaging Modalities Versus Gross Examination for Pancreatic Ductal Adenocarcinoma

Ari Kassardjian · Nicholas Stanzione · Hanlin L Wang ·

Medicine
PDF
Pancreas - DOI: 10.1097/MPA.0000000000001251
Percutaneous Drainage Versus Peritoneal Lavage for Pancreatic Ascites in Severe Acute Pancreatitis: A Prospective Randomized Trial

Wen-Hua He · Zhi-Juan Xion · Yin Zhu · Liang Xia · Yong Zhu · Pi Liu · Hao Zeng · Xi Zheng · Yu-Peng Lei · Xin Huang · Xuan Zhu · Nong-Hua Lv ·

Medicine
PDF

Highly Related Keywords from Versus

Research Hotspot

Pancreas

Research Hotspot
Pancreas Related Journals

Popular Journals