Last updated on

Journal of Diabetes Research
Research Hotspot & Journal Scope - Prediabetes


Journal of Diabetes Research - DOI: 10.1155/2019/4693817
Gender-Specific Independent and Combined Effects of the Cortisol-to-Cortisone Ratio and 11-Deoxycortisol on Prediabetes and Type 2 Diabetes Mellitus: From the Henan Rural Cohort Study

Xue Liu · Jingjing Jiang · Xiaotian Liu · Zhicheng Luo · Yan Wang · Xiaokang Dong · Dandan Wei · Wenqian Huo · Songcheng Yu · Linlin Li · Shuna Jin · Chongjian Wang · Zhenxing Mao ·

Medicine
PDF
Journal of Diabetes Research - DOI: 10.1155/2019/8469739
Effect of 12-Month Resistance Training on Changes in Abdominal Adipose Tissue and Metabolic Variables in Patients with Prediabetes: A Randomized Controlled Trial

Juan Yan · Xia Dai · Jitao Feng · Xiaodan Yuan · Jianing Li · Lihong Yang · Panpan Zuo · Zhaohui Fang · Chao Liu · Cunyi Hsue · Junya Zhu · Joshua D. Miller · Qingqing Lou ·

Medicine
PDF
Journal of Diabetes Research - DOI: 10.1155/2019/1386048
A Case-Control Study on Risk Factors and Their Interactions with Prediabetes among the Elderly in Rural Communities of Yiyang City, Hunan Province

Zhao Hu · Fan Gao · Lulu Qin · Yang Yang · Huilan Xu ·

Medicine
PDF
Journal of Diabetes Research - DOI: 10.1155/2019/4916546
Repetition of Prediabetes Enhances the Risk of Developing Diabetes

Yoshihiro Numata · Toshihide Ohya · Yasuhiko Nitta · Yumiko Yoshinaka · Azusa Shogakiuchi · Akihiro Toyota ·

Medicine
PDF
Journal of Diabetes Research - DOI: 10.1155/2019/4912174
Impact of Short-Term Continuous and Interval Exercise Training on Endothelial Function and Glucose Metabolism in Prediabetes

Steven K. Malin · Nicole M. Gilbertson · Natalie Z. M. Eichner · Emily Heiston · Stephanie Miller · Arthur Weltman ·

Medicine
PDF


Research Hotspot

Journal of Diabetes Research

Research Hotspot
Journal of Diabetes Research Related Journals

Popular Journals