Last updated on

Journal of Diabetes Research
Research Hotspot & Journal Scope - Effects


Journal of Diabetes Research - DOI: 10.1155/2019/4858740
Effects of High-Fat Diet on eHSP72 and Extra-to-Intracellular HSP70 Levels in Mice Submitted to Exercise under Exposure to Fine Particulate Matter

Iberê Machado Kostrycki · Guilherme Wildner · Yohanna Hannah Donato · Analú Bender Dos Santos · Lílian Corrêa Costa Beber · Matias Nunes Frizzo · Mirna Stela Ludwig · Kevin Noel Keane · Vinicius Cruzat · Cláudia Ramos Rhoden · Thiago Gomes Heck ·

Medicine
PDF
Journal of Diabetes Research - DOI: 10.1155/2019/5364730
Effects of Probiotic Supplement in Pregnant Women with Gestational Diabetes Mellitus: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials

Jiayue Zhang · Shujuan Ma · Shilan Wu · Chuhao Guo · Sisi Long · Hongzhuan Tan ·

Medicine
PDF
Journal of Diabetes Research - DOI: 10.1155/2019/8208237
Effects of Highly Absorbable Curcumin in Patients with Impaired Glucose Tolerance and Non-Insulin-Dependent Diabetes Mellitus

Masafumi Funamoto · Kana Shimizu · Yoichi Sunagawa · Yasufumi Katanasaka · Yusuke Miyazaki · Hideaki Kakeya · Hajime Yamakage · Noriko Satoh-Asahara · Hiromichi Wada · Koji Hasegawa · Tatsuya Morimoto ·

Medicine
PDF
Journal of Diabetes Research - DOI: 10.1155/2019/5734723
Sanbai Melon Seed Oil Exerts Its Protective Effects in a Diabetes Mellitus Model via the Akt/GSK-3β/Nrf2 Pathway

Fang Wang · Yuanhang Xi · Wenzhe Liu · Jie Li · Ya Zhang · Min Jia · Qiaoyan He · Hongsheng Zhao · Siwang Wang ·

Chemistry Medicine
PDF
Journal of Diabetes Research - DOI: 10.1155/2019/4693817
Gender-Specific Independent and Combined Effects of the Cortisol-to-Cortisone Ratio and 11-Deoxycortisol on Prediabetes and Type 2 Diabetes Mellitus: From the Henan Rural Cohort Study

Xue Liu · Jingjing Jiang · Xiaotian Liu · Zhicheng Luo · Yan Wang · Xiaokang Dong · Dandan Wei · Wenqian Huo · Songcheng Yu · Linlin Li · Shuna Jin · Chongjian Wang · Zhenxing Mao ·

Medicine
PDF

Highly Related Keywords from Effects

Research Hotspot

Journal of Diabetes Research

Research Hotspot
Journal of Diabetes Research Related Journals

Popular Journals