Last updated on

Journal of Diabetes Research
Research Hotspot & Journal Scope - Chronic


Journal of Diabetes Research - DOI: 10.1155/2019/6430486
Management of Diabetes Mellitus in Patients with Chronic Liver Diseases

Yingying Zhao · Huichun Xing · Xiaomei Wang · Weini Ou · Hong Zhao · Ben Li · Yue Li · Ying Duan · Liwei Zhuang · Wei Li · Danying Cheng · Min Quan · Yu Zhang · Shibo Ji ·

Medicine
PDF
Journal of Diabetes Research - DOI: 10.1155/2019/6516581
Effectiveness of the Chronic Care Model in Type 2 Diabetes Management in a Community Health Service Center in China: A Group Randomized Experimental Study

Jing-Xia Kong · Lin Zhu · Hong-Mei Wang · Ying Li · An-Ying Guo · Chao Gao · Yan-Yao Miao · Ting Wang · Xiao-Yang Lu · Hong-Hong Zhu · Donald L Patrick ·

Medicine
PDF
Journal of Diabetes Research - DOI: 10.1155/2019/2487804
Diabetes and Chronic Pancreatitis: Considerations in the Holistic Management of an Often Neglected Disease

Philip C Johnston · Judith Thompson · Allison Mckee · Connor Hamill · Ian Wallace ·

Medicine
PDF
Journal of Diabetes Research - DOI: 10.1155/2019/6906278
Apolipoproteins A and B and PCSK9: Nontraditional Cardiovascular Risk Factors in Chronic Kidney Disease and in End-Stage Renal Disease

Cristiana-Elena Vlad · Liliana Foia · Roxana Popescu · Iuliu Ivanov · Mihaela Catalina Luca · Carmen Delianu · Vasilica Toma · Cristian Statescu · Ciprian Rezus · Laura Florea ·

Medicine
PDF
Journal of Diabetes Research - DOI: 10.1155/2019/6850628
Serum Carnosinase-1 and Albuminuria Rather than the CNDP1 Genotype Correlate with Urinary Carnosinase-1 in Diabetic and Nondiabetic Patients with Chronic Kidney Disease

Angelica Rodriguez-Niño · Sibylle J Hauske · Anna Herold · Jiedong Qiu · Jacob van den Born · Stephan J L Bakker · Bernhard K Krämer · Benito A Yard ·

Medicine
PDF

Highly Related Keywords from Chronic

Research Hotspot

Journal of Diabetes Research

Research Hotspot
Journal of Diabetes Research Related Journals

Popular Journals