Last updated on

Journal of Diabetes Research
Research Hotspot & Journal Scope - Chinese


Journal of Diabetes Research - DOI: 10.1155/2019/4248218
Identification of Potential Type II Diabetes in a Chinese Population with a Sensitive Decision Tree Approach

Dongmei Pei · Chengpu Zhang · Yu Quan · Qiyong Guo ·

Medicine
PDF
Journal of Diabetes Research - DOI: 10.1155/2019/3618103
Single Nucleotide Polymorphisms in CDKAL1 Gene Are Associated with Risk of Gestational Diabetes Mellitus in Chinese Population

Keke Wang · Qiong Chen · Yongliang Feng · Hailan Yang · Weiwei Wu · Ping Zhang · Ying Wang · Jamie Ko · Feng Zhao · Wenqiong Du · Feifei Yang · Tianbi Han · Suping Wang · Yawei Zhang ·

Medicine
PDF
Journal of Diabetes Research - DOI: 10.1155/2019/9182595
Evaluating Traditional Chinese Medicine and Herbal Products for the Treatment of Gestational Diabetes Mellitus

Yang Xin Zi Xu · Shengyan Xi · Xiaoyan Qian ·

Medicine
PDF
Journal of Diabetes Research - DOI: 10.1155/2019/9030893
Chinese Herbal Medicine in Ameliorating Diabetic Kidney Disease via Activating Autophagy

Yuyang Wang · Hailing Zhao · Qian Wang · Xuefeng Zhou · Xiaoguang Lu · Tongtong Liu · Yongli Zhan · Ping Li ·

Medicine
PDF
Journal of Diabetes Research - DOI: 10.1155/2019/2697672
The Efficacy and Mechanism of Chinese Herbal Medicine on Diabetic Kidney Disease

Zhenzhen Lu · Yifei Zhong · Wangyi Liu · Ling Xiang · Yueyi Deng ·

Medicine
PDF

Highly Related Keywords from Chinese

Research Hotspot

Journal of Diabetes Research

Research Hotspot
Journal of Diabetes Research Related Journals

Popular Journals