Last updated on

Journal of Diabetes Research
Research Hotspot & Journal Scope - China


Journal of Diabetes Research - DOI: 10.1155/2019/6516581
Effectiveness of the Chronic Care Model in Type 2 Diabetes Management in a Community Health Service Center in China: A Group Randomized Experimental Study

Jing-Xia Kong · Lin Zhu · Hong-Mei Wang · Ying Li · An-Ying Guo · Chao Gao · Yan-Yao Miao · Ting Wang · Xiao-Yang Lu · Hong-Hong Zhu · Donald L Patrick ·

Medicine
PDF
Journal of Diabetes Research - DOI: 10.1155/2019/4328975
Different Contributions of Dyslipidemia and Obesity to the Natural History of Type 2 Diabetes: 3-Year Cohort Study in China

Lu Liu · Xiaoling Guan · Zhongshang Yuan · Meng Zhao · Qiu Li · Xu Zhang · Haiqing Zhang · Dongmei Zheng · Jin Xu · Ling Gao · Qingbo Guan · Jiajun Zhao · The Reaction Study Group ·

Medicine
PDF
Journal of Diabetes Research - DOI: 10.1155/2019/5232308
A Vitamin Pattern Diet Is Associated with Decreased Risk of Gestational Diabetes Mellitus in Chinese Women: Results from a Case Control Study in Taiyuan, China

Qiong Chen · Yongliang Feng · Hailan Yang · Weiwei Wu · Ping Zhang · Keke Wang · Ying Wang · Jamie Ko · Jiaxin Shen · Lingling Guo · Feng Zhao · Wenqiong Du · Shouhang Ru · Suping Wang · Yawei Zhang ·

Medicine
PDF
Journal of Diabetes Research - DOI: 10.1155/2019/1341963
Cost-Effectiveness of Bariatric Surgery versus Medication Therapy for Obese Patients with Type 2 Diabetes in China: A Markov Analysis

Bin Wan · Nan Fang · Wei Guan · Haixia Ding · Ying Wang · Xin Ge · Hui Liang · Xin Li · Yiyang Zhan ·

Medicine
PDF
Journal of Diabetes Research - DOI: 10.1155/2019/8616373
Comparative Analysis of the Transcriptome of Latent Autoimmune Diabetes in Adult (LADA) Patients from Eastern China

Yuqiao Ji · Dongmei Jiang · Jian Liu · Xiaolong Chen · Tian Xia · Zhujun Yin · Lei Li · Hao Jin · Hongmei Chen · Mingzhong Sun ·

Biology Medicine
PDF

Highly Related Keywords from China

Research Hotspot

Journal of Diabetes Research

Research Hotspot
Journal of Diabetes Research Related Journals

Popular Journals