Discover more insights into Gelistirme Calismasi 开发工作

Keywords frequently search together with Gelistirme Calismasi 开发工作

Narrow sentence examples with built-in keyword filters

Gelistirme Calismasi sentence examples within Olcek Gelistirme CalismasiÜniversite Öğrencilerinin Okul Bağlılığı Ölçeğinin Türk Kültürüne Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması


The Development of a Risk Evaluation Scale for Elderly Patients with Home Healthcare

Gelistirme Calismasi sentence examples within gelistirme calismasi olupBir Ölçek Geliştirme Çalışması, Tıp Eğitimine Yönelik Tutum Ölçeği: Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması


İlkokul 3. ve 4. Sınıf Öğrencilerinin Çocuk Hakları Konusundaki Bilinç Düzeylerinin Belirlenmesi: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması


TÜRKÇE ÖĞRENME BARİYERLERİ ÖLÇEĞİ’NİN GELİŞTİRİLMESİ VE PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ


Learn more from Gelistirme Calismasi 开发工作

Keywords related to Gelistirme

Gelistirme Calismasi 开发工作


Gelistirme Calismasi 开发工作
Encyclopedia 百科全书