Discover more insights into Anket Calismasi 調查研究

Keywords frequently search together with Anket Calismasi 調查研究

Narrow sentence examples with built-in keyword filters

Anket Calismasi sentence examples within elde edilen verilerMarketing of Palm Oil Wastes: Economic and Environmental Benefits in Nigeria


Türkiye balık yem sanayisinin gelişimi

Anket Calismasi sentence examples within ile yuz yuzeMarmara Bölgesinde Üretilen Pleurotus ostreatus (Jacq.) P. Kumm. (Kayın Mantarı)’un Üretimi ve Yaygınlaşması


Tüketicilerin Organik Tarım Ürünlerine Bakış Açılarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma: Osmaniye ve Şanlıurfa İlleri Örneği

Anket Calismasi sentence examples within 346 isletme sahibiyleMuş İlinde Bulunan Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Bazı Yapısal Özelliklerinin Crostabb Analiziyle Belirlenmesi


Muş İlinde Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Sağlık Yönetiminin BelirlenmesiAnket Calismasi sentence examples within ornekleme yontemine goreCoğrafi işaretli ürünlerin kırsal alana olan etkilerinin üreticiler açısından belirlenmesi: Finike portakalı örneği


Samsun İli Sebze ve Meyve Üreticilerinin İyi Tarım Uygulamalarına (İTU) Yaklaşımı

Anket Calismasi sentence examples within konu ile ilgiliSU TASARRUFUNDA KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ ETKİSİ


Anaflaksiye Aile Hekimlerinin Gözünden Bakış

Anket Calismasi sentence examples within ic kontrol sistemininİŞLETMELERDE HİLELERİN ÖNLENMESİNE YÖNELİK İÇ KONTROLLER VE BİST İMALAT SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA


ETKİN BİR İÇ KONTROL SİSTEMİNİN İŞLETMEDEKİ HİLELERİ ÖNLEMEDEKİ ROLÜ VE PERAKENDE SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA

Anket Calismasi sentence examples within yuz yuze gorusmeMüşteri Değer Algısı İle Hedef Maliyet Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Bir Otel İşletmesi Örneği


YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNDE YÖRESEL MUTFAK UYGULAMALARI: GAZİANTEP ÖRNEĞİ

Anket Calismasi sentence examples within Bir Anket CalismasiY KUŞAĞININ İSTİHDAM BEKLENTİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: FETHİYE ALİ SITKI MEFHARET KOÇMAN MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ


An Evaluation to the Awareness of Family Medicine Residents in Ankara for the Coagulation Testing, Anticoagulation Treatment and Tracking

Anket Calismasi sentence examples within Yapilan Anket CalismasiZonguldak İli Kesme Çiçek Perakendecilerinin Analizi


Üniversite Kampüs Peyzaj Planlaması Üzerine Kullanıcı Değerlendirmesi: Bingöl Üniversitesi Örneği

Anket Calismasi sentence examples within Ile Anket CalismasiÖğrencilerin Finans Dersi Alma Durumunun Finansal Okur Yazarlık Seviyesine Etkisi: Bir Nazilli Örneği


The Effects of Psychological Violence on Organizational Culture and Organizational Citizenship Behaviour

Anket Calismasi sentence examples within Uygulanan Anket CalismasiEvsel Katı Atık Yönetiminde Halkın Yaklaşımı: Bursa İli Örneği


Afet Sonrası Hanehalklarının Yer Seçim Kararları ve Kentsel Dirençlilik: Değirmendere Örneği

Anket Calismasi sentence examples within Yuze Anket CalismasiMuş İlinde Bulunan Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Bazı Yapısal Özelliklerinin Crostabb Analiziyle Belirlenmesi


Muş İlinde Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Sağlık Yönetiminin Belirlenmesi

Anket Calismasi sentence examples within Uzerinde Anket CalismasiELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİNİN ALGILANAN KULLANILABİLİRLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ


TELEVİZYONDA YAYINLANAN KAMU SPOTLARININ HALKI BİLGİLENDİRMEDEKİ YERİ VE ÖNEMİ: KONYA ÖRNEĞİNDE AMPİRİK BİR ÇALİŞMA

Anket Calismasi sentence examples within Amaciyla Anket CalismasiTürkiye’deki Suriyeli Üniversite Öğrencileri İle İlgili Bir Durum Tespiti: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Örneği


Alışveriş Arabalarının Mikrobiyolojik Durumunun İncelenmesi

Anket Calismasi sentence examples within Yonelik Anket CalismasiİŞLETMELERDE HİLELERİN ÖNLENMESİNE YÖNELİK İÇ KONTROLLER VE BİST İMALAT SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA


İnşaat Proje Organizasyonlarında Kişiler Arası Çatışma Çözüm Yaklaşımları ile Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişki

Anket Calismasi sentence examples within Bu Anket Calismasiİzmir İli Arıcısının Arı Hastalık ve Zararlılarına Bakışı


Bakırçay Havzası Seralarında Bitki Koruma Uygulamaları

Anket Calismasi sentence examples within Kisiye Anket Calismasiİç Müşteri İlişkileri Yönetiminin İç Girişimciliğe Etkisi Üzerine Bir Araştırma


SOSYAL MEDYA BAĞLANTILI PUANLAMA SİSTEMİ VE TÜKETİCİ DAVRANIŞINA ETKİSİ: BUTİK OTELLER ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Anket Calismasi sentence examples within Dayanan Anket CalismasiÖRGÜTSEL PERFORMANSIN ÖNCÜLLERİ OLARAK ETİK LİDERLİK VE KARİYERİZM ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA / A Research On Ethical Leadership And Careerism As Antecedents Of Organizational Performance


Yaşlı Bireyler Açısından Peyzaj Tasarımının Konya Japon Parkı Örneğinde İncelenmesi

Anket Calismasi sentence examples within Olusan Anket CalismasiBiyoloji Öğretmen Adaylarının Yakın Çevrelerindeki Ağaçları Tanıma Düzeyleri: Ankara İli Örneği


TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN MELANOSİTİK NEVUSLER, DERMOSKOPİ VE GÜNEŞTEN KORUNMA İLE İLGİLİ BİLGİ, TUTUM VE GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Anket Calismasi sentence examples within Gerceklestirilen Anket CalismasiKAMU YÖNETİMİ LİSANS EĞİTİMİNDE TEKNOLOJİ KULLANIMI: AHİ EVRAN, ÇANKIRI KARATEKİN VE KARAMANOĞLU MEHMET BEY ÜNİVERSİTELERİ ÖRNEĞİ


GELENEKSEL MEDYADAN YENİ MEDYAYA GEÇİŞ SÜRECİNDE DEĞİŞEN GAZETECİLİK ‘YURTTAŞ GAZETECİLİĞİ: KUŞAKLAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Anket Calismasi sentence examples within Dayali Anket CalismasiCoğrafi işaretli ürünlerin kırsal alana olan etkilerinin üreticiler açısından belirlenmesi: Finike portakalı örneği


İstanbul ili, Bahçelievler ilçesinde park ve yeşil alan kullanımı

Anket Calismasi sentence examples within Iceren Anket CalismasiKENTSEL ALANLARDA ERGONOMİ ÖLÇÜTLERİ: ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ ÖRNEĞİ


Okul Öncesi Çocuklarda ve Ebeveynlerinde Teknolojik Cihaz Kullanımı

Anket Calismasi sentence examples within Ogrenciye Anket CalismasiSosyal Zekânın Akademik Performans Üzerindeki Etkisinde Kültürel Zekânın Düzenleyici Rolü


ELEKTRONİK MUHASEBE UYGULAMALARI KAPSAMINDA GELECEĞİN MUHASEBECİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Anket Calismasi sentence examples within Yuzyuze Anket CalismasiCross-Country Comparison of Efficiency in the Olive Oil Sector: Italy-Turkey


Belediyelerin E-Yönetişim Hizmetlerine Yönelik Yurttaşların Bilgi, Farkındalık ve Kullanım Düzeyleri: Kocaeli İli Örneği

Anket Calismasi sentence examples within anket calismasi yapilmistirİletişim Fakültesi Öğrencilerinin Medya Okuryazarlık Algıları ve Medya Okuryazarlığı Eğitimine Yaklaşımları


THE EFFECT OF GENDER IN THE RELATIONSHIP OF CAREER DEVELOPMENT AND JOB SATISFACTION FOR FEMALE EMPLOYEES

Anket Calismasi sentence examples within anket calismasi gerceklestirilmistirİnternet ve Sosyal Medya Bağımlılığının Öğrenciler Üzerindeki Etkilerine Dair Bir Araştırma


TELEVİZYONDA YAYINLANAN KAMU SPOTLARININ HALKI BİLGİLENDİRMEDEKİ YERİ VE ÖNEMİ: KONYA ÖRNEĞİNDE AMPİRİK BİR ÇALİŞMA

Anket Calismasi sentence examples within anket calismasi uygulanmistirÖğrencilerin Finans Dersi Alma Durumunun Finansal Okur Yazarlık Seviyesine Etkisi: Bir Nazilli Örneği


İç Müşteri İlişkileri Yönetiminin İç Girişimciliğe Etkisi Üzerine Bir Araştırma

Anket Calismasi sentence examples within anket calismasi ileMuş İlinde Bulunan Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Bazı Yapısal Özelliklerinin Crostabb Analiziyle Belirlenmesi


MUHASEBE MESLEK MENSUPLARI GÖZÜNDEN USULSÜZLÜKLERİN UZLAŞMA KAPSAMINDAN ÇIKARILMASI

Anket Calismasi sentence examples within anket calismasi yurutulmusturÜniversite Öğrencilerinin Kendini Gerçekleştirme Düzeyi ile Benlik Saygıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi


Örgütsel Adalet Algısı ve Örgütlerde İntikam Niyeti Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma

Anket Calismasi sentence examples within anket calismasi sonucundaMÜZE ZİYARETÇİLERİNİN HİZMET KALİTESİNE YÖNELİK ALGILAMALARI: MEVLANA MÜZESİ ÖRNEĞİ


ÇEVRE BİLİNCİ VE ALGILANAN YEŞİL OTEL UYGULAMALARININ YEŞİL OTELLERDE KALMA NİYETİ VE FAZLA ÖDEME NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Anket Calismasi sentence examples within anket calismasi yapilmi