Discover more insights into W Badaniu 연구에서

Keywords frequently search together with W Badaniu 연구에서

Narrow sentence examples with built-in keyword filters

W Badaniu sentence examples within Udział W BadaniuOcena zmian w postrzeganiu własnej efektywności i nasileniu prokrastynacji w okresie pandemii COVID-19.


Profil intelektualny i jego zależności z bazowymi umiejętnościami numerycznymi u dzieci prawidłowo rozwijających się

W Badaniu sentence examples within w badaniu wykorzystanoSzacunkowe straty demograficzne miast guberni grodzieńskiej w latach 1914–1915


Postrzeganie innowacji w turystyce w odniesieniu do kontrowersyjnych rodzajów podróży – studium polskich konsumentów

W Badaniu sentence examples within w badaniu zastosowanoDeklarowany etos nauki polskich uczelni


Sleep quality and depressive disorders among priests of the Archdiocese of Katowice


Learn more from W Badaniu 연구에서


W Badaniu sentence examples within w badaniu wzieloReligijność i zachowania zdrowotne pacjentów z depresją


Non-replication of an association between the Odd-skipped related 1 c.654G>A (rs12329305) polymorphism and kidney volume in newborns

W Badaniu sentence examples within w badaniu wzięłoPotrzeby szkoleniowe w zakresie kompetencji kluczowych osób dorosłych


Zdolny, ale gej. Wpływ informacji o kompetencji i orientacji seksualnej na preferencje przełożonego

W Badaniu sentence examples within w badaniu posłużonoDifferentiation of countries in terms of the shore of domestic value added in exports


USING ANALGESICS IN DIFFERENT AGE GROUPS, INCLUDINGINTERGENERATIONAL RELATIONS

W Badaniu sentence examples within w badaniu rezonansuSekukinumab w leczeniu pacjentów z osiową i obwodową spondyloartropatią — aktualizacja stanowiska ekspertów Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego


Trudności w diagnostyce zespołu ataksja–neuropatia uwarunkowanego zaburzeniami podjednostki polimerazy DNA gamma (POLG) — prezentacja dwóch przypadków

W Badaniu sentence examples within w badaniu fizykalnymPancreatic neuroendocrine carcinoma metastasis to the skin.


Perforacja jelit jako powikłanie chemioterapii ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci – opis dwóch przypadków

W Badaniu sentence examples within w badaniu uczestniczyłoZaangażowanie małżeńskie partnerów religijnych


Quality of life and health behaviours of the elderly living in rural and urban areas


Piecza zastępcza w pandemii w percepcji osób zaangażowanych w jej sprawowanie


More W Badaniu 연구에서 sentence examples
10.34763/devperiodmed.20182204.364370

Ganglioneuroblastoma u dziecka z przewlekłym bólem brzucha ‒ opis przypadku


More W Badaniu 연구에서 sentence examples
10.34763/devperiodmed.20182204.379384

Nowe zalecenia dotyczące diagnostyki i leczenia eozynofilowego zapalenia przełyku u dzieci i dorosłychPotrzeby szkoleniowe w zakresie kompetencji kluczowych osób dorosłychDuchowa styczność osób w ujęciu Dietricha von Hildebranda. Implikacje pedagogiczneSzacunkowe straty demograficzne miast guberni grodzieńskiej w latach 1914–1915Postrzeganie innowacji w turystyce w odniesieniu do kontrowersyjnych rodzajów podróży – studium polskich konsumentówZdolny, ale gej. Wpływ informacji o kompetencji i orientacji seksualnej na preferencje przełożonegoKonceptualizacja śmiechu w językowym obrazie świata Nadieżdy Teffi (na materiale prozy wspomnieniowej)Sekukinumab w leczeniu pacjentów z osiową i obwodową spondyloartropatią — aktualizacja stanowiska ekspertów Polskiego Towarzystwa ReumatologicznegoOcena zmian w postrzeganiu własnej efektywności i nasileniu prokrastynacji w okresie pandemii COVID-19.Deklarowany etos nauki polskich uczelniThe Cross-Cultural Understanding of Metaphors in the Information Technology SphereWpływ zmian kursu walutowego na sferę realną polskiej gospodarki w latach 2010–2019Profil intelektualny i jego zależności z bazowymi umiejętnościami numerycznymi u dzieci prawidłowo rozwijających sięInfluence of composition and properties of mastic with natural asphalt on mastic asphalt mixture resistance to permanent deformationSleep quality and depressive disorders among priests of the Archdiocese of KatowicePostawy przedsiębiorcze młodzieży w najmniejszych miastach regionu łódzkiegoZaangażowanie małżeńskie partnerów religijnych33 omdlenia – pierwsza krakowska adaptacja teatralna rosyjskiej klasyki po 1989 rokuReligijność i zachowania zdrowotne pacjentów z depresjąInfluence of mouthguards on masticatory muscles – surface electromyography-assisted studyINFLUENCE OF THE POSITION OF THE MANDIBLE ON STRESSES AND DISPLACEMENTS WITHIN THE STRUCTURES OF THE TEMPOROMANDIBULAR JOINTPancreatic neuroendocrine carcinoma metastasis to the skin.Społeczna dyskursywizacja terminów naukowych na przykładzie wybranej nomenklatury z zakresu Gender Studies. Przypadki polski a rosyjski. Część 1Peculiarity of innovation projects in high-tech sectorsJak daleko psycholożce do psychologa?A Win for the Middle Class? A Qualitative Study Mapping “Benefits” from the National QuarantineBadanie umiejętności logicznego i krytycznego myślenia studentów wczesnej edukacjiWpływ techniki pisania na zapamiętywanie informacjiWartość refleksyjnej ekspresji narracyjnej w wybranych technikach badań jakościowych ukierunkowanych na doskonalenie praktyki pedagogicznej nauczyciela edukacji elementarnejDziedziczna neuropatia nerwów wzrokowych Lebera — opis przypadku i przegląd literaturyNon-replication of an association between the Odd-skipped related 1 c.654G>A (rs12329305) polymorphism and kidney volume in newbornsThe importance of support and forms of kinesiotherapeutic activity of family members of persons affected by Parkinson’s diseaseFactors influencing nutritional status of patientstreated due to aplastic and iron deficiency anemiaPostrzeganie bezpieczeństwa przez samorządowców – wnioski z badańDifferentiation of countries in terms of the shore of domestic value added in exportsTemporomandibular disorders in patients with female sex hormones disordersWiedza i postawy rodziców wobec stosowania szczepień zalecanych i skojarzonych u dzieci do 3. roku życia w województwie małopolskimPolypoidal choroidal vasculopathyDilemmas of measurement of economic immigration on the example of Łódzkie VoivodshipZarządzanie wiedzą w procesie offshoringu - studia przypadku centrów usług biznesowychEwolucyjny charakter przewagi konkurencyjnej triadycznych łańcuchów dostaw. Perspektywa zakorzenienia społecznego


More W Badaniu 연구에서 sentence examples
10.7172/1733-9758.2018.28.9

Zwyczaje żywieniowe osób pracujących w systemie zmianowym a stan ich zdrowiaTrudności w diagnostyce zespołu ataksja–neuropatia uwarunkowanego zaburzeniami podjednostki polimerazy DNA gamma (POLG) — prezentacja dwóch przypadkówUSING ANALGESICS IN DIFFERENT AGE GROUPS, INCLUDINGINTERGENERATIONAL RELATIONS


More W Badaniu 연구에서 sentence examples
10.22630/pefim.2019.22.71.32

IMPACT OF PENSION SYSTEM REFORMS ON PUBLIC FINANCE EXPENDITURES IN POLANDEvaluation of transverse abdominal muscle thickness and the quality of life in patients undergoing rehabilitation due to disc-root conflict in the lumbo-sacral spine treated surgically using the spinal disc resection method


More W Badaniu 연구에서 sentence examples
10.17951/lrp.2019.38.2.169-189

Czynności służbowe kuratora rodzinnego z udziałem cudzoziemców – studium przypadkuObrazy sieci oraz nadawanie sensu w analizie sieci biznesowychPerforacja jelit jako powikłanie chemioterapii ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci – opis dwóch przypadków