Discover more insights into Vung Sinh 붕신

Keywords frequently search together with Vung Sinh 붕신

Narrow sentence examples with built-in keyword filters

Vung Sinh sentence examples within phục hồi chứcThực trạng nhân lực bác sĩ và kỹ thuật viên chuyên ngành phục hồi chức năng làm việc tại bệnh viện tuyến tỉnh và tuyến huyện ở các vùng sinh thái


THỰC TRẠNG CÁC VẤN ĐỀ SỨC KHOẺ CÓ CAN THIỆP PHỤC HỒI CHỨC NĂNG TẠI MỘT SỐ BỆNH VIỆN TUYẾN TỈNH VÀ TUYẾN HUYỆN Ở CÁC VÙNG SINH THÁI VIỆT NAM

Vung Sinh sentence examples within tại 7 tỉnhĐánh giá chất lượng và sự hài lòng với dịch vụ phòng chống HIV/AIDS từ phía người sử dụng tại 7 tỉnh năm 2020

Vung Sinh sentence examples within vùng sinh tháiẢnh hưởng của vùng sinh thái đến tính trạng chất lượng của 20 giống lúa rẫy


Learn more from Vung Sinh 붕신


Vung Sinh sentence examples within đại diện choĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TẠI HUYỆN TRIỆU PHONG, TỈNH QUẢNG TRỊ

More Vung Sinh 붕신 sentence examples
10.52852/TCNCYH.V140I4.151

Thực trạng nhân lực bác sĩ và kỹ thuật viên chuyên ngành phục hồi chức năng làm việc tại bệnh viện tuyến tỉnh và tuyến huyện ở các vùng sinh thái


More Vung Sinh 붕신 sentence examples
10.51403/0868-2836/2021/324

Đánh giá chất lượng và sự hài lòng với dịch vụ phòng chống HIV/AIDS từ phía người sử dụng tại 7 tỉnh năm 2020


More Vung Sinh 붕신 sentence examples
10.22144/ctu.jvn.2021.096

Ảnh hưởng của vùng sinh thái đến tính trạng chất lượng của 20 giống lúa rẫy


More Vung Sinh 붕신 sentence examples
10.51298/vmj.v503i1.686

THỰC TRẠNG CÁC VẤN ĐỀ SỨC KHOẺ CÓ CAN THIỆP PHỤC HỒI CHỨC NĂNG TẠI MỘT SỐ BỆNH VIỆN TUYẾN TỈNH VÀ TUYẾN HUYỆN Ở CÁC VÙNG SINH THÁI VIỆT NAM


More Vung Sinh 붕신 sentence examples
10.26459/HUEUNIJARD.V130I3A.5772

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TẠI HUYỆN TRIỆU PHONG, TỈNH QUẢNG TRỊ


Learn more from Vung Sinh 붕신

Vung Sinh 붕신


Vung Sinh 붕신
Encyclopedia 백과사전