Discover more insights into Guvenirlik Calismasi 신뢰성 연구

Keywords frequently search together with Guvenirlik Calismasi 신뢰성 연구

Narrow sentence examples with built-in keyword filters

Guvenirlik Calismasi sentence examples within Gecerlik Guvenirlik CalismasiAnalysis of Gender Roles in Primary School (1st to 4th Grade) Turkish Textbooks.


OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN ERKEN OKUR YAZARLIKLA İLGİLİ SINIF İÇİ UYGULAMALARININ İNCELENMESİ

Guvenirlik Calismasi sentence examples within guvenirlik calismasi yapilmistirANTRENÖRLERİN MESLEK ETİĞİ DAVRANIŞLARI ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI


Okumaya Yönelik Tutum Ölçeği Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması

Guvenirlik Calismasi sentence examples within guvenirlik calismasi icinGenelleştirilmiş Problemli İnternet Kullanım Ölçeği 2’nin Türkçe’ye Uyarlama Çalışması


ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ


Learn more from Guvenirlik Calismasi 신뢰성 연구


Guvenirlik Calismasi sentence examples within guvenirlik calismasi yapilanComparing sport participation motivation of sport high school students and sport center members in terms of some variables Spor lisesi öğrencileri ve spor merkezi üyelerinin spora katılım motivasyonlarının bazı değişkenler açısından karşılaştırılması


Investigation of Perceived Service Quality of Youth Centers


Erken Çocukluk Döneminde Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik Becerilerinin ÖlçülmesiEBELİK LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN DUYGUSAL ZEKÂ VE İLETİŞİM BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİYaşam Becereileri Eğitimi Ölçeğinin Geçerlik Güvenirlik ÇalışmasıScale Development Study: Hedonistic Eating ScaleHayvan Hastanelerinde Acil, Veteriner Klinik Hizmetleri ve Hasta Sahibi Memnuniyet Kriterleri Ölçekleri: Geçerlik ve Güvenirlik ÇalışmasıÜniversite Öğrencilerinin Okul Bağlılığı Ölçeğinin Türk Kültürüne Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik ÇalışmasıPatient Health Engagement Scale: Validity and reliability for Turkish patients with chronic diseasesBilgisayar Oyun Bağımlılığı Ölçeğinin Okul Öncesi Dönem Çocuklarına UyarlanmasıOrtaokul Öğrencileri için Matematiğe Yönelik Tutum Ölçeğini Türkçe’ye Uyarlama ÇalışmasıPsychometric properties of the Oral Health Assessment Tool Turkish VersionKüresel Vatandaşlık Ölçeğinin Türkçeye Uyarlama ÇalışmasıSiber Mobbing Ölçeği Geçerlilik ve Güvenirlik ÇalışmasıE-spor ve geleneksel spor ile uğraşan sporcuların zihinsel dayanıklılık ve bilişsel esneklik durumlarının incelenmesi2-ÇDM Tutum Ölçeğinin Üniversite Öğrencilerine Uyarlanması ve Çevreye Yönelik Tutumun Çeşitli Değişkenler Açısından DeğerlendirilmesiSERBEST ZAMAN NOSTALJİ ÖLÇEĞİ (SZNÖ): GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASIOkullarda Mekansal Düzenleme Memnuniyet Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik ÇalışmasıÖĞRETMENLERİN MESLEKİ BECERİ YETERLİKLERİ ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİK GÜVENİRLİK ÇALIŞMASISosyal Beceri Geliştirme Sistemi- Derecelendirme Ölçeği (3-5 Yaş Okul Öncesi Versiyonu) Öğretmen Formu: Geçerlik ve Güvenirlik ÇalışmasıYaşlılığı Algılama Anketi Kısa Formu (Brief Aging Perceptions Questionnaire: B-APQ) Türkçe Versiyonu: Geçerlilik ve Güvenirlik ÇalışmasıRomantik İlişkilerde Öz Yeterlik Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik ÇalışmasıİLİŞKİLERİ SÜRDÜRME STRATEJİLERİ ÖLÇEĞİ GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI


Learn more from Guvenirlik Calismasi 신뢰성 연구

Keywords related to Guvenirlik

Guvenirlik Calismasi 신뢰성 연구


Guvenirlik Calismasi 신뢰성 연구
Encyclopedia 백과사전