Discover more insights into Durum Calismasi 사례 연구

Durum Calismasi sentence examples within arastirma nitel arastirmaExamining the Development of Pre-Service Science Teachers’ STEM-Focused Lesson Planning Skills


Okul Yöneticilerinin Saygınlıklarının Belirlenmesi: Bir Durum Çalışması

Durum Calismasi sentence examples within arastirmada nitel arastirmaScopus veri tabanına dayalı bibliyometrik değerlendirme: Mevlâna Celâleddin Rumî üzerine yapılan araştırmalar


Birinci Sınıflarda İstenmeyen Davranışların Yaş Farklılıklarına Göre Dağılımı ve Bu Davranışlara Yönelik Öğretmen Tepkileri

Durum Calismasi sentence examples within nitel arastirma yontemlerindenLİSE ÖĞRENCİLERİNİN GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALARA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ


Okul Öncesi Öğretmenlerinin Alan Gezisi Etkinliğine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesiDurum Calismasi sentence examples within nitel arastirma desenlerindenAltıncı Sınıf Öğrencilerinin Paralel ve Dik Doğru/Doğru Parçalarını Belirleme ve Çizme Durumları


Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Alan Ölçme Konusundaki Anlamalarının İncelenmesi

Durum Calismasi sentence examples within calisma nitel arastirmaOrtaokul 5. Sınıflarda Yabancı Dil Ağırlıklı Sınıf Uygulaması Hakkında İngilizce Öğretmenleri ve Okul Yöneticilerinin Görüşlerinin İncelenmesi


Güncellenen Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programı Hakkındaki Akademisyenlerin Görüşleri

Durum Calismasi sentence examples within bu arastirmada nitelÖğrenciler ve Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Programdaki Becerilere İlişkin Beceri Hiyerarşileri, Gerekçeleri ve Önerileri


Okul Öncesi Eğitime Başlangıçta Yaşanılan Uyum Sürecine İlişkin Ebeveynlerin Görüşleri

Durum Calismasi sentence examples within yari yapilandirilmis gorusmeTechnology-supported global education: A mixed method study


Suzuki Eğitiminin Flüt Eğitimi Çerçevesinde Suzuki Eğitimcileri Tarafından Değerlendirilmesi

Durum Calismasi sentence examples within olarak nitel arastirmaÜstün Zekâlı Birinci Sınıf Öğrencilerinin İlk Okuma ve Yazma Hatalarının İncelenmesi


Views of Science Teachers on STEM-based Science Education

Durum Calismasi sentence examples within nitel bir calismaUluslararası PISA Yeterlikleri ve Türkiye Öğretim Programları Kazanımları


ÇOCUKLARIN DÜNYALARINI GELİŞTİRME EĞİTİMİ (ÇDGE) YAKLAŞIMININ BİLİM VE SANAT MERKEZLERİNDE UYGULANABİLME DURUMU

Durum Calismasi sentence examples within icin nitel arastirmaMatematiği Öğrenmenin Matematik Öğretmenlerinin Görüşleri Doğrultusunda İncelenmesi


Okul Öncesi Dönemde Çocuğa Sahip Annelerin Tuvalet Eğitimi Farkındalıklarının İncelenmesi: Bir Durum Çalışması

Durum Calismasi sentence examples within kullanilan bu arastirmadaRekabete Dayalı Eğitim Anlayışı Bağlamında Bilgi Yarışmalarına Bakış


Programlama Öğretim Sürecinde Üstün Yetenekli İlkokul Öğrencilerinin Görüşlerinin İncelenmesi

Durum Calismasi sentence examples within nitel boyutunda iseİngilizce Dersinde Basamaklı Öğretim Programının 8. Sınıf Öğrencinin Biliş Ötesi Farkındalığına Etkisi


İngilizce Dersinde Allosterik Öğrenme Modelinin Öğrencilerin Eleştirel ve Problem Çözmeye Yönelik Yansıtıcı Düşünme Becerilerine Etkisi

Durum Calismasi sentence examples within yer alan birInvestigation the Effects on School in the Frame of Educational Change Processes of a Technology Support for Hearing Impaired Students


Eğitim Fakültesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü Arasındaki İş Birliği Sürecinin İncelenmesi

Durum Calismasi sentence examples within arastirmanin calisma grubunuX, Y, Z Kuşaklarının Çocukluk Oyunlarının İncelenmesi


Öğretmen Adaylarının Matematiksel Becerilere Uyarlanan Öğretimsel Etkinlikleri Kaynaştırma Öğrencisine Uygulanması Sürecine Bir Bakış

Durum Calismasi sentence examples within nitel arastirma yaklasimlarindanOkulöncesi Öğretmen Adayları Anlatıyor: Neden Okulöncesi Öğretmenliği ve Nasıl Bir Çocuk/Çocukluk Tanımı?


TEOG ve LGS Sistemlerinin Öğrenci, Öğretmen, Veli ve Öğretmen Velilerin Görüşleri Açısından İncelenmesi

Durum Calismasi sentence examples within nitel arastirma tekniklerindenSinemanın Dijitalleşmesiyle Yönetmenin Kendini Görünmez Kılma Çabası: Abbas Kiarostami Örneği

Durum Calismasi sentence examples within nitel arastirma yontemiYÖNETİCİ VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE GÖÇMEN ÇOCUKLARIN EĞİTİM SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Durum Calismasi sentence examples within egitim ogretim yilindaTEOG Sınavının Öğretmenler Üzerinde Yarattığı Performans Algısının İncelenmesi: Kütahya Örneği

Durum Calismasi sentence examples within amaciyla nitel arastirmaORTAOKUL MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

Durum Calismasi sentence examples within ogretmen adayi ileSınıf Öğretmeni Adaylarının Rutin Olmayan Problemleri Çözme Süreçleri

Durum Calismasi sentence examples within Yontemlerinden Durum CalismasiBirinci Sınıflarda İstenmeyen Davranışların Yaş Farklılıklarına Göre Dağılımı ve Bu Davranışlara Yönelik Öğretmen Tepkileri


Öğrenciler ve Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Programdaki Becerilere İlişkin Beceri Hiyerarşileri, Gerekçeleri ve Önerileri

Durum Calismasi sentence examples within Desenlerinden Durum CalismasiScopus veri tabanına dayalı bibliyometrik değerlendirme: Mevlâna Celâleddin Rumî üzerine yapılan araştırmalar


Examining the Development of Pre-Service Science Teachers’ STEM-Focused Lesson Planning Skills

Durum Calismasi sentence examples within Bir Durum CalismasiMikroşebeke Sistemlerinde Dengeleme Güç Piyasası ve Gün Öncesi Piyasasında Fiyat Oluşturulma Senaryosu


OKULLARDA HAYAT BOYU ÖĞRENME YETERLİLİKLERİ: NİTEL BİR DURUM ÇALIŞMASI

Durum Calismasi sentence examples within Ozel Durum Calismasi4+4+4 Sistemi Kapsamında İlk Kez 5. Sınıf Derslerine Giren Matematik Öğretmenlerinin Öğrenciler Hakkındaki Görüşleri


Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Paralel ve Dik Doğru/Doğru Parçalarını Belirleme ve Çizme Durumları

Durum Calismasi sentence examples within Arastirmada Durum CalismasiSınıf Öğretmeni Adaylarının Yazma Alışkanlıkları, Tercihleri, Tutum ve İnançları


Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Yansıtıcı Günlüklerin Değerlendirilmesine Yönelik Görüşleri

Durum Calismasi sentence examples within Calismada Durum Calismasi4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Coğrafya konularının Öğretimine İlişkin Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi


The Usability of Infographics within the Framework of Learning Outcomes Containing Socioscientific Issues

Durum Calismasi sentence examples within Olan Durum CalismasiLİSE ÖĞRENCİLERİNİN GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALARA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ


Güncellenen Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programı Hakkındaki Akademisyenlerin Görüşleri

Durum Calismasi sentence examples within Tek Durum CalismasiTasarım Temelli Fen Eğitimine Yönelik Öğrenci ve Öğretmen Değerlendirmeleri: Isı Yalıtımı Ülke Kazanımı Etkinliği


Rekabete Dayalı Eğitim Anlayışı Bağlamında Bilgi Yarışmalarına Bakış

Durum Calismasi sentence examples within Coklu Durum CalismasiOkul Yöneticilerinin Saygınlıklarının Belirlenmesi: Bir Durum Çalışması


Matematik Öğretmenlerinin Cinsiyetlerine Göre Matematiksel İnançları

Durum Calismasi sentence examples within Nitel Durum CalismasiSİVAS İLİNDE ÖĞRENİM GÖREN YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN OKUL İKLİMİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ


Öğretim Elemanlarının Örgütsel Bağlılığa İlişkin Görüşleri: Bir Durum Çalışması

Durum Calismasi sentence examples within Olarak Durum CalismasiUluslararası Düzensiz Göç ve Çalışma Hayatı: Şanlıurfa İlindeki Suriyeli Göçmenlerin Durumu


Views of Science Teachers on STEM-based Science Education

Durum Calismasi sentence examples within Ise Durum CalismasiTechnology-supported global education: A mixed method study


TEOG ve LGS Sistemlerinin Öğrenci, Öğretmen, Veli ve Öğretmen Velilerin Görüşleri Açısından İncelenmesi

Durum Calismasi sentence examples within Tekniklerinden Durum Calismasi