Learn more from Ruang Bersalin Puskesma

Ruang Bersalin Puskesma sentence examples


10.52236/IH.V9I1.208

EFEKTIVITAS BIRTH BALL EXERCISEPADA IBU BERSALIN KALA ITERHADAP KECEMASAN DAN SKALA NYERIDI RUANG BERSALIN PUSKESMAS ARSO 3KABUPATEN KEROOM PROVINSI PAPUA


10.52236/IH.V9I1.204

EFEKTIVITAS BIRTH BALL EXERCISEPADA IBU BERSALIN KALA ITERHADAP LAMA KALA I FASE AKTIF DAN LAMA KALA II DI RUANG BERSALIN PUSKESMAS ARSO 3KABUPATEN KEROOM PROVINSI PAPUA


Learn more from Ruang Bersalin Puskesma

An Overview of Ruang Bersalin Puskesma


Ruang Bersalin Puskesma
Encyclopedia