Discover more insights into Guvenirlik Calismasi

Keywords frequently search together with Guvenirlik Calismasi

Narrow sentence examples with built-in keyword filters

Guvenirlik Calismasi sentence examples within Gecerlik Guvenirlik CalismasiAnalysis of Gender Roles in Primary School (1st to 4th Grade) Turkish Textbooks.OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN ERKEN OKUR YAZARLIKLA İLGİLİ SINIF İÇİ UYGULAMALARININ İNCELENMESİ


Guvenirlik Calismasi sentence examples within guvenirlik calismasi yapilmistirANTRENÖRLERİN MESLEK ETİĞİ DAVRANIŞLARI ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASIOkumaya Yönelik Tutum Ölçeği Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması


Guvenirlik Calismasi sentence examples within guvenirlik calismasi icinGenelleştirilmiş Problemli İnternet Kullanım Ölçeği 2’nin Türkçe’ye Uyarlama ÇalışmasıÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİLearn more from Guvenirlik Calismasi


Guvenirlik Calismasi sentence examples within guvenirlik calismasi yapilanComparing sport participation motivation of sport high school students and sport center members in terms of some variables Spor lisesi öğrencileri ve spor merkezi üyelerinin spora katılım motivasyonlarının bazı değişkenler açısından karşılaştırılmasıInvestigation of Perceived Service Quality of Youth Centers


More Guvenirlik Calismasi sentence examples
10.26468/TRAKYASOBED.750174

Erken Çocukluk Döneminde Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik Becerilerinin ÖlçülmesiEBELİK LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN DUYGUSAL ZEKÂ VE İLETİŞİM BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİYaşam Becereileri Eğitimi Ölçeğinin Geçerlik Güvenirlik ÇalışmasıScale Development Study: Hedonistic Eating ScaleAnalysis of Gender Roles in Primary School (1st to 4th Grade) Turkish Textbooks.Hayvan Hastanelerinde Acil, Veteriner Klinik Hizmetleri ve Hasta Sahibi Memnuniyet Kriterleri Ölçekleri: Geçerlik ve Güvenirlik ÇalışmasıÜniversite Öğrencilerinin Okul Bağlılığı Ölçeğinin Türk Kültürüne Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik ÇalışmasıPatient Health Engagement Scale: Validity and reliability for Turkish patients with chronic diseasesCoğrafya Öğretmen Adaylarının Alçakgönüllülük Düzeylerinin İncelenmesi


More Guvenirlik Calismasi sentence examples
10.17051/ilkonline.2019.632521

Ortaokul Türkçe Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının Revize Edilmiş Bloom Taksonomisine Göre AnaliziBilgisayar Oyun Bağımlılığı Ölçeğinin Okul Öncesi Dönem Çocuklarına UyarlanmasıBUZ HOKEYİ SPORCULARININ SPORTİF SÜREKLİ KENDİNE GÜVEN ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİComparing sport participation motivation of sport high school students and sport center members in terms of some variables Spor lisesi öğrencileri ve spor merkezi üyelerinin spora katılım motivasyonlarının bazı değişkenler açısından karşılaştırılmasıANTRENÖRLERİN MESLEK ETİĞİ DAVRANIŞLARI ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASIOrtaokul Öğrencileri için Matematiğe Yönelik Tutum Ölçeğini Türkçe’ye Uyarlama ÇalışmasıGenelleştirilmiş Problemli İnternet Kullanım Ölçeği 2’nin Türkçe’ye Uyarlama ÇalışmasıWARWICK-EDINBURGH MENTAL İYİ OLUŞ ÖLÇEĞİ KISA FORMU’NUN TÜRKÇE’YE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI


More Guvenirlik Calismasi sentence examples
10.17051/ILKONLINE.2019.562036

Okumaya Yönelik Tutum Ölçeği Güvenirlik ve Geçerlik ÇalışmasıPsychometric properties of the Oral Health Assessment Tool Turkish VersionKüresel Vatandaşlık Ölçeğinin Türkçeye Uyarlama Çalışması


More Guvenirlik Calismasi sentence examples
10.17240/AIBUEFD.2019.19.49440-536061

ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİInvestigation of Perceived Service Quality of Youth CentersPsikolojik Sermayenin Bireysel Performansa Etkisi: Hemşireler Üzerinde Bir AraştırmaX Kuşağında Sportmenlik Yönelimi


More Guvenirlik Calismasi sentence examples
10.18795/gumusmaviatlas.627092

Siber Mobbing Ölçeği Geçerlilik ve Güvenirlik ÇalışmasıOlweus öğrenciler için akran zorbalığı anketinin Türkçeye ve Türkiye’ye uyarlanması ve geçerlilik, güvenirlik analiziE-spor ve geleneksel spor ile uğraşan sporcuların zihinsel dayanıklılık ve bilişsel esneklik durumlarının incelenmesi


More Guvenirlik Calismasi sentence examples
10.17240/aibuefd.2019.19.47159-470780

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN ERKEN OKUR YAZARLIKLA İLGİLİ SINIF İÇİ UYGULAMALARININ İNCELENMESİOryantiring Sporcularında Ekosentrik, Antroposentrik, Antipatik Yaklaşımların Rekreasyon Fayda ile İlişkisi2-ÇDM Tutum Ölçeğinin Üniversite Öğrencilerine Uyarlanması ve Çevreye Yönelik Tutumun Çeşitli Değişkenler Açısından DeğerlendirilmesiAttention skill development program’s effects on children in terms of attention skill acquisition during preschool termSERBEST ZAMAN NOSTALJİ ÖLÇEĞİ (SZNÖ): GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASIOkul Öncesi Çocuklar İçin Sosyal Duygusal İyi Oluş ve Psikolojik Sağlamlık Ölçeğinin (PERİK) Geçerlik Güvenirlik ÇalışmasıÜniversite Öğrencileri İçin Dijital Oyun Bağımlılığı Ölçeği (Uyarlama Çalışması)OKUL GÜVENLİK ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİOkullarda Mekansal Düzenleme Memnuniyet Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik ÇalışmasıOrtaokul Öğretmenlerinin Merkezi Sınavlara Yönelik GörüşleriErgenlerin Sosyal Medya Bağımlılığı Düzeylerinin Benlik Saygısına Göre İncelenmesiÖĞRETMENLERİN MESLEKİ BECERİ YETERLİKLERİ ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİK GÜVENİRLİK ÇALIŞMASISosyal Beceri Geliştirme Sistemi- Derecelendirme Ölçeği (3-5 Yaş Okul Öncesi Versiyonu) Öğretmen Formu: Geçerlik ve Güvenirlik ÇalışmasıUnilQual: Üniversite Yaşam Kalitesi Ölçeği


More Guvenirlik Calismasi sentence examples
10.31125/hunhemsire.630862

Yaşlılığı Algılama Anketi Kısa Formu (Brief Aging Perceptions Questionnaire: B-APQ) Türkçe Versiyonu: Geçerlilik ve Güvenirlik ÇalışmasıÖğretmenlerin Örgütsel Sosyalleşme Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Ölçek Geliştirme ÇalışmasıThe adaptation of the pedagogical knowledge and skills survey into Turkish: Validity and reliability studyRomantik İlişkilerde Öz Yeterlik Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik ÇalışmasıBÖTE Bölümlerine 2017 Yılında Yerleşen Öğrencilerin Tercihlerini Etkileyen Faktörler


More Guvenirlik Calismasi sentence examples
10.17051/ILKONLINE.2019.506842

Okul İklimi Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik ÇalışmasıValidity and Reliability Study of Teacher Training Curriculum Evaluation Scale (TTCES)Spor Tükenmişliği Envanteri’nin Türk Kültürüne Uyarlanması ve Psikometrik ÖzellikleriİLİŞKİLERİ SÜRDÜRME STRATEJİLERİ ÖLÇEĞİ GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASIDelaware Sosyal-Duygusal Yeterlik Ölçeğinin (DSDY-Ö) Türk Diline Uyarlanması


Learn more from Guvenirlik Calismasi

Keywords related to Guvenirlik


Guvenirlik Calismasi
Encyclopedia
contact@academic-accelerator.com