Learn more from Gelistirme Calismasi

More Gelistirme Calismasi sentence examples


10.18069/FIRATSBED.822736

TÜRKÇE ÖĞRENME BARİYERLERİ ÖLÇEĞİ’NİN GELİŞTİRİLMESİ VE PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ


10.17679/inuefd.457919

Üniversite Öğrencilerinin Okul Bağlılığı Ölçeğinin Türk Kültürüne Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması


10.24998/maeusabed.635742

The Development of a Risk Evaluation Scale for Elderly Patients with Home HealthcareDiscover more insights into Gelistirme Calismasi

Keywords frequently search together with Gelistirme Calismasi

Narrow sentence examples with built-in keyword filters

10.38151/AKEF.611746

Ekonomik ve İşlevsel Bir Robotik Eğitim Setinin Geliştirilmesi: ARUbot


10.29130/DUBITED.434790

Açık ve Yeşil Alanların Konut Seçimine Etkisinin Belirlenmesi Temelinde Bir Ölçek Geliştirme Çalışması


10.33206/MJSS.534521

Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Sorumlu Davranma Düzeylerini Belirleme Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması


10.17860/mersinefd.550687

Bir Ölçek Geliştirme Çalışması, Tıp Eğitimine Yönelik Tutum Ölçeği: Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması


10.21733/IBAD.539617

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Bir Materyal Çalışması: Temalara Uygun Şarkılar Oluşturma


10.46452/BAKSODER.559033

ÜÇ VE ÜSTÜ YILDIZA SAHİP OTELLERDE ÇALIŞAN PERSONELİN GÜÇLENDİRİLMESİ KONUSUNDA YEREL ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI: DİYARBAKIR ÖRNEĞİ


10.18506/anemon.533965

İlkokul 3. ve 4. Sınıf Öğrencilerinin Çocuk Hakları Konusundaki Bilinç Düzeylerinin Belirlenmesi: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması


Learn more from Gelistirme Calismasi

An Overview of Gelistirme Calismasi


Gelistirme Calismasi
Encyclopedia