Learn more from Olcek Gelistirme Calismasi

Olcek Gelistirme Calismasi sentence examples


10.17679/inuefd.457919

Üniversite Öğrencilerinin Okul Bağlılığı Ölçeğinin Türk Kültürüne Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması


10.24998/maeusabed.635742

The Development of a Risk Evaluation Scale for Elderly Patients with Home Healthcare


10.29130/DUBITED.434790

Açık ve Yeşil Alanların Konut Seçimine Etkisinin Belirlenmesi Temelinde Bir Ölçek Geliştirme ÇalışmasıDiscover more insights into Olcek Gelistirme Calismasi

Keywords frequently search together with Olcek Gelistirme Calismasi

Narrow sentence examples with built-in keyword filters

10.33206/MJSS.534521

Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Sorumlu Davranma Düzeylerini Belirleme Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması


10.17860/mersinefd.550687

Bir Ölçek Geliştirme Çalışması, Tıp Eğitimine Yönelik Tutum Ölçeği: Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması


10.46452/BAKSODER.559033

ÜÇ VE ÜSTÜ YILDIZA SAHİP OTELLERDE ÇALIŞAN PERSONELİN GÜÇLENDİRİLMESİ KONUSUNDA YEREL ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI: DİYARBAKIR ÖRNEĞİ


10.18506/anemon.533965

İlkokul 3. ve 4. Sınıf Öğrencilerinin Çocuk Hakları Konusundaki Bilinç Düzeylerinin Belirlenmesi: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması


Learn more from Olcek Gelistirme Calismasi

An Overview of Olcek Gelistirme Calismasi


Olcek Gelistirme Calismasi
Encyclopedia