Discover more insights into Gelistirme Calismasi

Keywords frequently search together with Gelistirme Calismasi

Narrow sentence examples with built-in keyword filters

Gelistirme Calismasi sentence examples within Olcek Gelistirme CalismasiÜniversite Öğrencilerinin Okul Bağlılığı Ölçeğinin Türk Kültürüne Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik ÇalışmasıThe Development of a Risk Evaluation Scale for Elderly Patients with Home Healthcare


Gelistirme Calismasi sentence examples within gelistirme calismasi olupBir Ölçek Geliştirme Çalışması, Tıp Eğitimine Yönelik Tutum Ölçeği: Güvenirlik ve Geçerlik Çalışmasıİlkokul 3. ve 4. Sınıf Öğrencilerinin Çocuk Hakları Konusundaki Bilinç Düzeylerinin Belirlenmesi: Bir Ölçek Geliştirme ÇalışmasıTÜRKÇE ÖĞRENME BARİYERLERİ ÖLÇEĞİ’NİN GELİŞTİRİLMESİ VE PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİÜniversite Öğrencilerinin Okul Bağlılığı Ölçeğinin Türk Kültürüne Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik ÇalışmasıThe Development of a Risk Evaluation Scale for Elderly Patients with Home HealthcareEkonomik ve İşlevsel Bir Robotik Eğitim Setinin Geliştirilmesi: ARUbotAçık ve Yeşil Alanların Konut Seçimine Etkisinin Belirlenmesi Temelinde Bir Ölçek Geliştirme ÇalışmasıOkul Öncesi Dönem Çocuklarının Sorumlu Davranma Düzeylerini Belirleme Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik ÇalışmasıBir Ölçek Geliştirme Çalışması, Tıp Eğitimine Yönelik Tutum Ölçeği: Güvenirlik ve Geçerlik ÇalışmasıTürkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Bir Materyal Çalışması: Temalara Uygun Şarkılar OluşturmaÜÇ VE ÜSTÜ YILDIZA SAHİP OTELLERDE ÇALIŞAN PERSONELİN GÜÇLENDİRİLMESİ KONUSUNDA YEREL ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI: DİYARBAKIR ÖRNEĞİİlkokul 3. ve 4. Sınıf Öğrencilerinin Çocuk Hakları Konusundaki Bilinç Düzeylerinin Belirlenmesi: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması


Learn more from Gelistirme Calismasi

Keywords related to Gelistirme


Gelistirme Calismasi
Encyclopedia