Discover more insights into Durum Calismasi

Durum Calismasi sentence examples within arastirma nitel arastirmaExamining the Development of Pre-Service Science Teachers’ STEM-Focused Lesson Planning SkillsOkul Yöneticilerinin Saygınlıklarının Belirlenmesi: Bir Durum Çalışması


Durum Calismasi sentence examples within arastirmada nitel arastirmaScopus veri tabanına dayalı bibliyometrik değerlendirme: Mevlâna Celâleddin Rumî üzerine yapılan araştırmalarBirinci Sınıflarda İstenmeyen Davranışların Yaş Farklılıklarına Göre Dağılımı ve Bu Davranışlara Yönelik Öğretmen Tepkileri


Durum Calismasi sentence examples within nitel arastirma yontemlerindenLİSE ÖĞRENCİLERİNİN GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALARA YÖNELİK GÖRÜŞLERİOkul Öncesi Öğretmenlerinin Alan Gezisi Etkinliğine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi
Durum Calismasi sentence examples within nitel arastirma desenlerindenAltıncı Sınıf Öğrencilerinin Paralel ve Dik Doğru/Doğru Parçalarını Belirleme ve Çizme DurumlarıOrtaokul Matematik Öğretmenlerinin Alan Ölçme Konusundaki Anlamalarının İncelenmesi


Durum Calismasi sentence examples within calisma nitel arastirmaOrtaokul 5. Sınıflarda Yabancı Dil Ağırlıklı Sınıf Uygulaması Hakkında İngilizce Öğretmenleri ve Okul Yöneticilerinin Görüşlerinin İncelenmesiGüncellenen Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programı Hakkındaki Akademisyenlerin Görüşleri


Durum Calismasi sentence examples within bu arastirmada nitelÖğrenciler ve Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Programdaki Becerilere İlişkin Beceri Hiyerarşileri, Gerekçeleri ve ÖnerileriOkul Öncesi Eğitime Başlangıçta Yaşanılan Uyum Sürecine İlişkin Ebeveynlerin Görüşleri


Durum Calismasi sentence examples within yari yapilandirilmis gorusmeTechnology-supported global education: A mixed method studySuzuki Eğitiminin Flüt Eğitimi Çerçevesinde Suzuki Eğitimcileri Tarafından Değerlendirilmesi


Durum Calismasi sentence examples within olarak nitel arastirmaÜstün Zekâlı Birinci Sınıf Öğrencilerinin İlk Okuma ve Yazma Hatalarının İncelenmesiViews of Science Teachers on STEM-based Science Education


Durum Calismasi sentence examples within nitel bir calismaUluslararası PISA Yeterlikleri ve Türkiye Öğretim Programları KazanımlarıÇOCUKLARIN DÜNYALARINI GELİŞTİRME EĞİTİMİ (ÇDGE) YAKLAŞIMININ BİLİM VE SANAT MERKEZLERİNDE UYGULANABİLME DURUMU


Durum Calismasi sentence examples within icin nitel arastirmaMatematiği Öğrenmenin Matematik Öğretmenlerinin Görüşleri Doğrultusunda İncelenmesiOkul Öncesi Dönemde Çocuğa Sahip Annelerin Tuvalet Eğitimi Farkındalıklarının İncelenmesi: Bir Durum Çalışması


Durum Calismasi sentence examples within kullanilan bu arastirmadaRekabete Dayalı Eğitim Anlayışı Bağlamında Bilgi Yarışmalarına BakışProgramlama Öğretim Sürecinde Üstün Yetenekli İlkokul Öğrencilerinin Görüşlerinin İncelenmesi


Durum Calismasi sentence examples within nitel boyutunda iseİngilizce Dersinde Basamaklı Öğretim Programının 8. Sınıf Öğrencinin Biliş Ötesi Farkındalığına Etkisiİngilizce Dersinde Allosterik Öğrenme Modelinin Öğrencilerin Eleştirel ve Problem Çözmeye Yönelik Yansıtıcı Düşünme Becerilerine Etkisi


Durum Calismasi sentence examples within yer alan birInvestigation the Effects on School in the Frame of Educational Change Processes of a Technology Support for Hearing Impaired StudentsEğitim Fakültesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü Arasındaki İş Birliği Sürecinin İncelenmesi


Durum Calismasi sentence examples within arastirmanin calisma grubunuX, Y, Z Kuşaklarının Çocukluk Oyunlarının İncelenmesiÖğretmen Adaylarının Matematiksel Becerilere Uyarlanan Öğretimsel Etkinlikleri Kaynaştırma Öğrencisine Uygulanması Sürecine Bir Bakış


Durum Calismasi sentence examples within nitel arastirma yaklasimlarindanOkulöncesi Öğretmen Adayları Anlatıyor: Neden Okulöncesi Öğretmenliği ve Nasıl Bir Çocuk/Çocukluk Tanımı?TEOG ve LGS Sistemlerinin Öğrenci, Öğretmen, Veli ve Öğretmen Velilerin Görüşleri Açısından İncelenmesi


Durum Calismasi sentence examples within nitel arastirma tekniklerindenSinemanın Dijitalleşmesiyle Yönetmenin Kendini Görünmez Kılma Çabası: Abbas Kiarostami Örneği


Durum Calismasi sentence examples within nitel arastirma yontemiYÖNETİCİ VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE GÖÇMEN ÇOCUKLARIN EĞİTİM SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ


Durum Calismasi sentence examples within egitim ogretim yilindaTEOG Sınavının Öğretmenler Üzerinde Yarattığı Performans Algısının İncelenmesi: Kütahya Örneği


Durum Calismasi sentence examples within amaciyla nitel arastirmaORTAOKUL MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ


Durum Calismasi sentence examples within ogretmen adayi ileSınıf Öğretmeni Adaylarının Rutin Olmayan Problemleri Çözme Süreçleri


Durum Calismasi sentence examples within Yontemlerinden Durum CalismasiBirinci Sınıflarda İstenmeyen Davranışların Yaş Farklılıklarına Göre Dağılımı ve Bu Davranışlara Yönelik Öğretmen TepkileriÖğrenciler ve Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Programdaki Becerilere İlişkin Beceri Hiyerarşileri, Gerekçeleri ve Önerileri


Durum Calismasi sentence examples within Desenlerinden Durum CalismasiScopus veri tabanına dayalı bibliyometrik değerlendirme: Mevlâna Celâleddin Rumî üzerine yapılan araştırmalarExamining the Development of Pre-Service Science Teachers’ STEM-Focused Lesson Planning Skills


Durum Calismasi sentence examples within Bir Durum CalismasiMikroşebeke Sistemlerinde Dengeleme Güç Piyasası ve Gün Öncesi Piyasasında Fiyat Oluşturulma SenaryosuOKULLARDA HAYAT BOYU ÖĞRENME YETERLİLİKLERİ: NİTEL BİR DURUM ÇALIŞMASI


Durum Calismasi sentence examples within Ozel Durum Calismasi4+4+4 Sistemi Kapsamında İlk Kez 5. Sınıf Derslerine Giren Matematik Öğretmenlerinin Öğrenciler Hakkındaki GörüşleriAltıncı Sınıf Öğrencilerinin Paralel ve Dik Doğru/Doğru Parçalarını Belirleme ve Çizme Durumları


Durum Calismasi sentence examples within Arastirmada Durum CalismasiSınıf Öğretmeni Adaylarının Yazma Alışkanlıkları, Tercihleri, Tutum ve İnançlarıOkul Öncesi Öğretmen Adaylarının Yansıtıcı Günlüklerin Değerlendirilmesine Yönelik Görüşleri


Durum Calismasi sentence examples within Calismada Durum Calismasi4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Coğrafya konularının Öğretimine İlişkin Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesiThe Usability of Infographics within the Framework of Learning Outcomes Containing Socioscientific Issues


Durum Calismasi sentence examples within Olan Durum CalismasiLİSE ÖĞRENCİLERİNİN GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALARA YÖNELİK GÖRÜŞLERİGüncellenen Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programı Hakkındaki Akademisyenlerin Görüşleri


Durum Calismasi sentence examples within Tek Durum CalismasiTasarım Temelli Fen Eğitimine Yönelik Öğrenci ve Öğretmen Değerlendirmeleri: Isı Yalıtımı Ülke Kazanımı EtkinliğiRekabete Dayalı Eğitim Anlayışı Bağlamında Bilgi Yarışmalarına Bakış


Durum Calismasi sentence examples within Coklu Durum CalismasiOkul Yöneticilerinin Saygınlıklarının Belirlenmesi: Bir Durum ÇalışmasıMatematik Öğretmenlerinin Cinsiyetlerine Göre Matematiksel İnançları


Durum Calismasi sentence examples within Nitel Durum CalismasiSİVAS İLİNDE ÖĞRENİM GÖREN YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN OKUL İKLİMİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİÖğretim Elemanlarının Örgütsel Bağlılığa İlişkin Görüşleri: Bir Durum Çalışması


Durum Calismasi sentence examples within Olarak Durum CalismasiUluslararası Düzensiz Göç ve Çalışma Hayatı: Şanlıurfa İlindeki Suriyeli Göçmenlerin DurumuViews of Science Teachers on STEM-based Science Education


Durum Calismasi sentence examples within Ise Durum CalismasiTechnology-supported global education: A mixed method studyTEOG ve LGS Sistemlerinin Öğrenci, Öğretmen, Veli ve Öğretmen Velilerin Görüşleri Açısından İncelenmesi


Durum Calismasi sentence examples within Tekniklerinden Durum CalismasiSinemanın Dijitalleşmesiyle Yönetmenin Kendini Görünmez Kılma Çabası: Abbas Kiarostami Örneği