Discover more insights into Api G

Api G sentence examples within dogrulayici faktor analiziKişilerarası İlişkilerde Affetme Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik ÇalışmasıFen Bilimleri Dersine Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme; Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması


Api G sentence examples within acimlayici faktor analiziPozitif Algı Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenirlik ÇalışmasıMatematik Uygulamaları Dersi Değer Algısı Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması


Api G sentence examples within icin acimlayici faktorBeden Eğitimi Öğretmenleri için Algılanan Beden Okuryazarlığı Ölçeği’nin Faktör Yapısının Türkiye Örneklemine Yönelik SınanmasıHastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği (HADS) Üzerine Bir ÇalışmaLearn more from Api G


Api G sentence examples within ini bertujuan untukProfil Media Pembelajaran di SMP Negeri Se-Kecamatan Tanjungpinang TimurIMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER DI SEKOLAH DASAR


Api G sentence examples within penelitian ini untukTEOLOGI POLITIK UNTUK KEADILAN Respons Teologis Gereja di Tengah Menguatnya Politik IdentitasPenerapan Supervisi Akademik Kepala Sekolah Upaya Peningkatan Kinerja Guru dalam Melaksanakan Evaluasi Hasil Belajar di SD Negeri 200217 Padangsidimpuan


Api G sentence examples within test tekrar testAlana Özgü Risk Alma Ölçeği- Kısa Formu’nun (DOSPERT) Türkçeye Uyarlama ÇalışmasıDansa Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması


Api G sentence examples within dari penelitian iniSIKAP AKSEPTOR KELUARGA BERENCANA(KB) SUNTIK 3 BULAN DALAM MENGHADAPI GANGGUAN MENSTRUASI (Di BPM Ny. Erni Ekawati Dusun Jabang Desa Sidomulyo Kecamatan Semen Kabupaten Kediri)Evaluasi Implementasi Kurikulum 2013 di SDN Talabiu Kabupaten Bima NTB


Api G sentence examples within icin dogrulayici faktorStresle Çift Olarak Baş Etme Envanteri’nin Türkçe’ye UyarlanmasıSPOR DUYGU ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI


Api G sentence examples within penelitian menunjukkan bahwaAnalisis Standar Desain Universal pada Fasilitas Toilet Studi Kasus Stasiun Kereta Api GambirTEACHER PROBLEMATICS IN AUTHENTIC ASSESSMENT IMPLEMENTATION IN 2013 CURRICULUM AT AL-MUSLIM ELEMTARY SCHOOL WARU SIDOARJO


Api G sentence examples within test etmek icinDoğal Alan Rekreasyonu Öz-Yeterlik Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik ÇalışmasıKariyer Hedefi Geribildirim Ölçeği’nin (KHGÖ) Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması


Api G sentence examples within amaciyla temel bilesenlerÖĞRETMENLERİN MÜZELERE ÖĞRENCİ GEZİLERİ DÜZENLEME NEDENLERİ ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASIValidity and reliability study of Effects of Digital Games in Early Ages Scale


Api G sentence examples within test etmek amaciylaOTOSANSÜR EĞİLİMİ ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇE VERSİYONU: YAPI GEÇERLİLİĞİNE İLİŞKİN İLK BULGULARİmalat Firmalarında İnovasyon Faaliyetlerinde Karşılaşılan Güçlükler: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması


Api G sentence examples within yang digunakan untukDesign Of Real-Time Seismic Amplitude Measurement (RSAM) System Using Geophone as the Detection of Seismic VibrationPengaruh Teknik Distraksi Guidance Imagery Terhadap Tingkatan Ansietas Pada Pasien Pra Bedah Di Rsud Linggajati Kabupaten Kuningan


Api G sentence examples within icin faktor analiziÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİHemşire ve Ebelerin Bebeğin Gelişimini Desteklemeye Yönelik Davranışlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi


Api G sentence examples within penelitian ini adalahPemanfaatan Teknologi Komunikasi Dan Informasi Dalam Pembelajaran PKNPERAN GURU PENDIDIKAN JASMANI DALAM MENANAMKAN KARAKTER KEAPADA PESERTA DIDIK DI SD NEGERI ATU-ATU KECAMATAN PELAIHARI KABUPATEN TANAH LAUT


Api G sentence examples within kendala kendala yangPendampingan Pembuatan LKS Berorientasi Metakognisi Pada Guru Sekolah Dasar Muhammadiyah 5 BatuAnalisis Proses Pembelajaran Pendekatan Saintifik dalam Kurikulum 2013 di Kelas II SDN Jatidukuh Mojokerto


Api G sentence examples within dalam membentuk karakterPERANAN GURU PPKn DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN PENDIDIKAN KARAKTER PADA SISWA SMAN 1 KOTA TERNATEPERANAN GURU PPKn DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN PENDIDIKAN KARAKTER PADA SISWA SMAN I KOTA TERNATE


Api G sentence examples within faktor analizleri ileTÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINI DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASIPaydaş Temelli Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlanması Çalışması


Api G sentence examples within implementasi kurikulum 2013PROBLEMATIKA DAN SOLUSI IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 (Studi Kasus Implementasi Kurikulum 2013 di SMPN 31 Padang)


Api G sentence examples within faktor analizi ileHemşirelik Öğrencileri İçin Terapötik İletişim Becerileri Ölçeğinin Geliştirilmesi


Api G sentence examples within kompetensi profesional guruKompetensi Profesional Guru dalam Meningkatkan Motif Berprestasi Peserta Didik: Studi di SDN Karangpucung 04 dan SDN Karangpucung 05 Kabupaten Cilacap


Api G sentence examples within faktor analizi yapilmistirVicdan Algısı Ölçeği’ nin Türkçe Geçerlilik Güvenilirliği


Api G sentence examples within Different Api GPaleo-pressure evolution and its origin in the Pinghu slope belt of the Xihu Depression, East China Sea BasinRemaining Useful Life Prediction of Drill String Using Fuzzy Systems and Cumulative Damage Theory


Api G sentence examples within Oil Api GSmart models for predicting under-saturated crude oil viscosity: a comparative studyPredicting petroleum gravity with basin modeling: New kinetic models


Api G sentence examples within Lower Api GPyrolysis of Polypropylene Plastic Waste into Liquid FuelA comparison of crude oil hydrocarbon mobilization by vaporization gas drive into methane, ethane, and carbon dioxide at 15.6 MPa and 42 °C


Api G sentence examples within Keretum Api GAnalisis Standar Desain Universal pada Fasilitas Toilet Studi Kasus Stasiun Kereta Api GambirKajian Peningkatan Keselamatan Perlintasan Sebidang Kereta Api Grogol Di Kabupaten Tegal Study On Improving The Safety Of The Crossroads Of The Grogol Railway In The Tegal Regency


More Api G sentence examples
10.17097/ataunizfd.540357

Farklı Memeli Cinsiyet Hormonlarının Kanola (Brassica napus L.) Bitkisinin Çimlenmesi Üzerine Etkileri


More Api G sentence examples
10.1109/ICSE.2019.00093

Exposing Library API Misuses Via Mutation Analysis


More Api G sentence examples
10.1007/s13202-019-0633-x

Application of rhamnolipid biosurfactant produced by Pseudomonas aeruginosa in microbial-enhanced oil recovery (MEOR)


More Api G sentence examples
10.17826/CUMJ.411652

Cilt kanserlerinde lenfosintigrafi ve cerrahi gama prob ile sentinel lenf nodu biyopsisinin minimal invaziv cerrahi yaklaşımındaki rolü


More Api G sentence examples
10.35312/spet.v18i2.27

GEREJA KATOLIK INDONESIA DI TENGAH PUSARAN POLITIK KEKUASAAN DAN TANTANGANNYA KE DEPAN


More Api G sentence examples
10.31463/AICUSBED.521814

ÇOCUK HAKLARINA YÖNELİK METİN DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ’NİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI


More Api G sentence examples
10.30762/ASA.V3I2.1167

فـــعالية ألعاب النــطق لترقيــة مهارة الــقراءة (بحث التجريبي في مدرسة الهدى المتوسطة الإسلامية بباندونج تولونج أجونج جاوا الشرقية


More Api G sentence examples
10.14689/EJER.2019.79.4

Investigation of the Orthogonality Assumption in the Bifactor Item Response Theory


More Api G sentence examples
10.33692/AVRASYAD.543729

İŞLEVLERİ AÇISINDAN TÜRK KÜLTÜRÜNDE SAĞALTMA: DİVANÜ LÛGAT-İT TÜRK’TEN GÜNÜMÜZE


More Api G sentence examples
10.1016/J.PETROL.2019.02.085

Silica-graphene nanohybrid supported MoS2 nanocatalyst for hydrogenation reaction and upgrading heavy oil


More Api G sentence examples
10.32382/MEDKES.V14I2.1126

TERAPI AKUPRESURE TERHADAP KESEIMBANGAN GLUKOSA DARAH PADA PASIEN DM TIPE 2 DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS JUMPANDANG BARU MAKASSAR


More Api G sentence examples
10.21831/AMP.V7I1.22276

Implementasi supervisi akademik untuk meningkatkan mutu guru


More Api G sentence examples
10.18026/cbayarsos.628634

İdealist Öğretmen Ölçeği’nin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması


More Api G sentence examples
10.1088/1757-899X/579/1/012010

Zn/HY-Zeolite as a Catalyst for Upgrading Iraqi Heavy Crude Oil Using Aquathermolysis Method


More Api G sentence examples
10.1007/s10973-019-09066-y

Low-temperature oxidation reactions of crude oils using TGA–DSC techniques


More Api G sentence examples
10.24106/KEFDERGI.52504

Yaşam Becereileri Eğitimi Ölçeğinin Geçerlik Güvenirlik Çalışması


More Api G sentence examples
10.36679/kedokteran.v4i2.102

PENGARUH JALAN SANTAI TERHADAP KADAR GLUKOSA DARAH SEWAKTU PADA PENDERITA DIABETES MELLITUS DI PUSKESMAS KARANG TALIWANG MATARAM NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2019


More Api G sentence examples
10.31571/JPO.V7I2.1168

PENERAPAN METODE BERMAIN DAN MODIFIKASI MEDIA PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI OLAHRAGA DAN KESEHATAN MATERI PERMAINAN SOFBOL SISWA SEKOLAH DASAR


More Api G sentence examples
10.26466/OPUS.531369

Ergenler için Özbilinçlilik Duygulanımları Testi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması


More Api G sentence examples
10.20491/isarder.2019.788

Paradoksal Liderlik Davranışı: Bir Ölçek Uyarlama Çalışması (Paradoxical Leadership Behavior: A Scale Adaptation Research)


More Api G sentence examples
10.37160/EMASS.V1I1.193

EDUKASI GIZI BAGI PASIEN DIABETES MELLITUS TIPE 2 DI PUSKESMAS KAHURIPAN KOTA TASIKMALAYA


More Api G sentence examples
10.18502/KMS.V5I1.3971

Use of Vanadium for Low-alloy Steel Manufacturing at JSC “EVRAZ NTMK”


More Api G sentence examples
10.30565/MEDALANYA.545200

Scale Development Study: Hedonistic Eating Scale


More Api G sentence examples
10.30863/EKSPOSE.V18I1.367

Peran Pengawas dalam Meningkatkan Efektivitas Penggunaan dan Pengembangan Media Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI)


More Api G sentence examples
10.21205/DEUFMD.2019216129

Lazer Gücü ve Işın Taramasının Kombinasyonu ile Isısal Doku Terapisinin Bilgisayar Simülasyonları


More Api G sentence examples
10.29406/jepaud.v5i2.1345

PELAKSANAAN PEMBELAJARAN SHOLAT DHUHA MELALUI METODE PRAKTIK LANGSUNG PADA ANAK USIA 5-6 TAHUN DI TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU AL-KARIMA KABUPATEN KUBU RAYA


More Api G sentence examples
10.1109/NICS48868.2019.9023797

Platform for Integrating Internet of Things Based Smart Healthcare System and Blockchain Network


More Api G sentence examples
10.34081/FIDEI.V2I1.23

Gereja yang Berfokus pada Gerakan Misioner


More Api G sentence examples
10.33988/AUVFD.442735

Hayvan Hastanelerinde Acil, Veteriner Klinik Hizmetleri ve Hasta Sahibi Memnuniyet Kriterleri Ölçekleri: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması


More Api G sentence examples
10.17576/JUUM-2019-25-02

Hubungan antara Penagihan Dadah dengan Keganasan Rumah Tangga


More Api G sentence examples
10.1016/J.FUEL.2018.08.047

Pollutant reduction and catalytic upgrading of a Venezuelan extra-heavy crude oil with Al2O3-supported NiW catalysts: Effect of carburization, nitridation and sulfurization


More Api G sentence examples
10.19113/SDUFENBED.460280

Betonarme Manto Uygulamasının Prefabrike Yapıların Deprem Performansına Etkisi


More Api G sentence examples
10.28948/ngumuh.517143

DEMİR ESASLI TOZ METAL MALZEMELERİN ULTRA-YÜKSEK FREKANSLI İNDÜKSİYON SİSTEMİ İLE SİNTERLEME SICAKLIĞI OPTİMİZASYONU


More Api G sentence examples
10.1016/J.FUEL.2019.04.094

In-situ upgrading and enhanced recovery of heavy oil from carbonate reservoirs using nano-catalysts: Upgrading reactions analysis


More Api G sentence examples
10.1080/15567036.2018.1512687

Heavy oil catalytic upgrading with microwave heating over a microwave absorbing catalyst USY/AC/Al2O3


More Api G sentence examples
10.21082/JAE.V37N1.2019.61-78

Daya Tahan Rumah Tangga Petani terhadap Kekeringan di Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat


More Api G sentence examples
10.1007/s13202-019-0613-1

Optimized production profile using a coupled reservoir-network model


More Api G sentence examples
10.1063/1.5112463

Pyrolysis of polypropylene waste with natural zeolite as catalyst


More Api G sentence examples
10.19126/SUJE.516365

Adaptation of Application-Based Smartphone Addiction Scale to Turkish Cultures


More Api G sentence examples
10.2991/ICREAM-18.2019.16

Documentation and Transliteration of Ancient Sundanese Manuscript in the Jatigede Dam Area of Sumedang Regency (A philological and ethnopedagogical study)


More Api G sentence examples
10.17153/OGUIIBF.472068

Kurumsal Kalitenin Gelir Dağılımı Üzerindeki Etkisi: Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkeler için Ampirik Bir Analiz


More Api G sentence examples
10.24012/dumf.578019

Yeniden işlevlendirilen Hasan Paşa Hanı’nın kullanım sonrası değerlendirmesi


More Api G sentence examples
10.29303/jpmpi.v2i1.318

Pengembangan Tes Keterampilan Proses Sains Untuk Pembinaan Olimpiade Sains Di SMPN 20 Mataram


More Api G sentence examples
10.17977/UM0330V2I2P153-163

Strategi Pembelajaran Kontekstual dengan Memanfaatkan Media Pembelajaran Majalah dan Kahoot dalam Kegiatan Pembelajran Sejarah di SMAN 1 Panggul Kelas XI IPS 1


More Api G sentence examples
10.17860/MERSINEFD.401251

Zorba ve Kurban Çocuk Davranışlarını Değerlendirme Formu: Güvenilirliği ve Geçerliliği


More Api G sentence examples
10.33613/antropolojidergisi.641416

Biyolojik Uzaklığın Belirlenmesinde Ölçülemeyen Diş Özellikleri Verilerinin Analizi: Geçmiş Anadolu Toplulukları Özelinde AnthropMMD Yönteminin Denenmesi


More Api G sentence examples
10.1016/J.FUEL.2018.08.058

Bitumen partial upgrading by mild hydroprocessing in a fixed-bed reactor


More Api G sentence examples
10.17679/inuefd.521575

Sınıf Yönetimi Kaygısı: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması


Learn more from Api G


Api G
Encyclopedia