Discover more insights into Analiz Calismasi

Keywords frequently search together with Analiz Calismasi

Narrow sentence examples with built-in keyword filters

Analiz Calismasi sentence examples within Bir Analiz CalismasiTürkiye’de Erken Çocukluk Döneminde Benlik Kavramı ile İlgili Yapılmış Lisansüstü Eğitim Tezlerinin İncelenmesiOkul Öncesi Eğitim Kurumlarına Devam Eden Mülteci Öğrencilerin Sınıf Ortamında Karşılaştıkları Sorunlara İlişkin Öğretmen Görüşleri


Analiz Calismasi sentence examples within Metum Analiz CalismasiÖğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Eğilimlerine Cinsiyet, Sınıf Düzeyi, Anne ve Baba Eğitim Durumu Değişkenlerinin Etkisinin İncelenmesi: Bir Meta Analiz Çalışması / The Role of Gender, Grade Level, and Parents’ Educational Attainment Variables on Teacher Candidates’ Critical Thinking DispositioTürk Toplumunda Empatinin ve Empatik Becerinin Artırılmasında Empati Eğitim Programlarının Etkililiği: Meta-Analiz Çalışması


Analiz Calismasi sentence examples within analiz calismasi yapilmistirMatematik ve fen bilimleri öğretiminde akıllı tahta kullanımının öğrencilerin akademik başarılarına etkisi üzerine bir meta-analiz çalışmasıFiziksel Engelli Bireylerin Erişilebilirlik Problemi İçin Network Analizi: Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü ÖrneğiLearn more from Analiz Calismasi


More Analiz Calismasi sentence examples
10.15295/bmij.v9i2.1749

İş tatmini ile tükenmişlik ilişkisi: Bir meta-analiz çalışmasıMatematik ve fen bilimleri öğretiminde akıllı tahta kullanımının öğrencilerin akademik başarılarına etkisi üzerine bir meta-analiz çalışmasıSosyal Görünüş Kaygısında Cinsiyet Farklılıkları: Bir Meta Analiz Çalışması


More Analiz Calismasi sentence examples
10.14689/ejer.2019.79.5

The Effect of Teaching “Learning Strategies” on Academic Achievement: A Meta-Analysis StudyAerodynamic Effects of Designing A Suction Channel Over NACA 4412 Wing


More Analiz Calismasi sentence examples
10.21565/OZELEGITIMDERGISI.467638

Gelişimsel Yetersizliği Olan Çocuklarla Rutin Temelli Öğretim Yaklaşımlarının Uygulandığı Çalışmaların İncelenmesi


More Analiz Calismasi sentence examples
10.33907/turkjes.567490

Cinseyete Göre Öfke Düzeyinin İncelenmesi: Türkiye’de Yapılan Tezler Üzerine Bir Meta-Analiz Çalışması


More Analiz Calismasi sentence examples
10.15285/MARUAEBD.358096

Matematik Başarısı ve Matematiğe İlişkin Tutum: Meta-analiz ÇalışmasıEKO-MARİNA ALANINDA YAPILAN AKADEMİK ÇALIŞMALARIN İÇERİK ANALİZİ


More Analiz Calismasi sentence examples
10.17341/gazimmfd.468158

Erzincan Değirmenliköy Kilisesi apsis hasarının teknik olarak araştırılmasıDAĞITIM ŞEBEKESİ GERİLİM KONFİGÜRASYONUNUN KARIŞIK TAMSAYI LİNEER PROGRAMLAMA ALGORİTMASI İLE ENERJİ MALİYETİ YÖNÜNDEN ARAŞTIRILMASI


More Analiz Calismasi sentence examples
10.29329/mjer.2019.218.5

Türkiye’de Erken Çocukluk Döneminde Benlik Kavramı ile İlgili Yapılmış Lisansüstü Eğitim Tezlerinin İncelenmesiFen Eğitiminde Kullanılan Kavram Karikatürlerinin Akademik Başarıya Etkisi: Meta-Analiz Çalışması


More Analiz Calismasi sentence examples
10.25287/OHUIIBF.560948

TCDD Makinistlerinin Psikolojik Sermayeleri ve İş Stresleri Üzerine Bir Araştırma


More Analiz Calismasi sentence examples
10.22596/2019.0401.21.49

SPSS ile Meta-Analiz Nasıl Yapılır?Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Eğilimlerine Cinsiyet, Sınıf Düzeyi, Anne ve Baba Eğitim Durumu Değişkenlerinin Etkisinin İncelenmesi: Bir Meta Analiz Çalışması / The Role of Gender, Grade Level, and Parents’ Educational Attainment Variables on Teacher Candidates’ Critical Thinking Dispositio


More Analiz Calismasi sentence examples
10.29128/geomatik.474319

Fiziksel Engelli Bireylerin Erişilebilirlik Problemi İçin Network Analizi: Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü ÖrneğiTürkçe Duygu Kütüphanesi Geliştirme: Sosyal Medya Verileriyle Duygu Analizi ÇalışmasıTürk Toplumunda Empatinin ve Empatik Becerinin Artırılmasında Empati Eğitim Programlarının Etkililiği: Meta-Analiz ÇalışmasıOkul Öncesi Eğitim Kurumlarına Devam Eden Mülteci Öğrencilerin Sınıf Ortamında Karşılaştıkları Sorunlara İlişkin Öğretmen GörüşleriAn Examination of the Effectiveness of Various Intervention Programs in Increasing Sexual Health Knowledge and Behaviors in Adolescents: A Meta-analysis StudyPediatrik Yeme veya Yutma Bozukluğu ve Beslenme Alışkanlığında Aile Rolünün Etkisinin Meta-Analiz Yöntemiyle İncelenmesi


More Analiz Calismasi sentence examples
10.15285/maruaebd.393561

Okul Öncesi Eğitim Döneninde Öğrencilere Kazandırılabilecek Coğrafi Kazanımlar ve Değerlendirilmesi


Learn more from Analiz Calismasi


Analiz Calismasi
Encyclopedia